تعرفه خرید کتاب

تعرفه خرید فایل کتاب هفت شهر لیراوی و بندر دیلم:

قیمت دانلود فایل فصلهای ده گانه، هر صفحه ۲۰۰ تومان می باشد.

قیمت دانلود فایل کل کتاب بصورت PDF و نیم بها مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان می باشد.

اخبار ویژه