در این بخش، آنچه در کتاب هفت شهر لیراوی و بندر دیلم خواهید خواند همراه با مقدمه چاپ دوم آورده شده است.

تل و تپه‏ هاى به جا مانده از شهر تاريخى سينيز درميانه روستاهاى حصار ـ گاودار ـ بنه احمدون و بندر امام حسن می‏ باشد.

مهروبان كه محل آن دقيقا در دل تپه‏ هاى روستاى شاه عبدا... است. چندين قرن، مفصل دريا و خشكى ايران زمين و محل گذر لشكريان، تجار، علماء و سياحان بوده است.

اين شهر در اراضى روستاى شيرونك ليراوى و روستاى بنگ (بينك) حيات داود در ميان بندر امام حسن و بندر گناوه قرار داشته است.

اين شهر در همسايگى مهروبان قرار داشته است و شايد خيلى از سفرنامه نويسان آنرا ناحيت و يا بخشى از مهروبان به شمار آورده‏ اند.

ليراوى نام يكى از 29 يا 28 طايفه مشهور و برجسته لر بزرگ در دوره‏ سلجوقيان و دوره‏ مغول بوده است.

مك كاون طى تحقيقاتى كه در اطراف ديلم انجام داد آثار متعدد باستانى پيش از اشكانيان تا دوران اسلامى را ديده كه در كتاب باستان‏شناسى ايران باستان مندرج است.

بندر حماد يكى از شهرهايى است كه در دوره صفويه در 5ـ4 كيلومترى شمال ـ مغرب بندر ديلم «احداث و احياء» شده و خيلى زود هم خالى از سكنه شده است.

اين بندر تا سال 1374 يكى از آباديهاى دهستان ليراوى بود، ولى در 1374 به هنگام ارتقاء بخش ديلم به شهرستان، اين جا نيز به بخش ارتقاء يافت.

در این بخش عکسهایی قدیمی مربوط به مناطق مختلف اشاره شده در اثر که در اختیار نویسنده قرار داده شده آمده است.

جهت حمایت مالی از این اثر و کمک به نگهداری سایت و نرم افزار موبایل (پس از آن به خودپرداز زرین پال متصل خواهید شد)

اخبار ویژه