درباره نویسنده

علیرضا خلیفه زاده؛

متولد ۲۸ اسفند ۱۳۵۱ در روستای اجدادی ام « باباحسنی جنوبی» از دهستان لیراوی (استان بوشهر ) در ساحل خلیج فارس هستم.

اخبار ویژه